Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

OMVOMV01, GERGER0

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

Vuxenutbildningen Vårdvux, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Under 7 veckor ska du på en arbetsplats lära dig om hur man arbetar inom vård och omsorg. Du ska tillsammans med en handledare lära dig vilken yrkeskunskap man behöver, förstå yrkeskulturen, bli en del i yrkesgemenskapen och börja skapa dig en yrkesidentitet.

APL

Första perioden är v. 37 - 43

Andra perioden är v. 44 - 50

exempel på Brev till arbetsplats

Vi kommer att använda Vård och omsorgscollege underlag för bedömning

Sekretess, kunskap om Sekretess samt att skriva under ett sekretessavtal.

Uppgifter att göra;

  • Personligt brev till handledare
  • Skapa frågor till APL
  • Trepartssamtal - kompetens
  • rov efter APL-period

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Seminarium
Brev till handledare
Ljudfil

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback