Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Välkommen till Babblarnas värld!

Birkebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 12 september 2022

I Babblarnas värld kommer vi att erbjuda våra barn en lustfylld och färgstark resa i språkande.

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Vid undervisning ur ett didaktiskt informerat upplägg använder pedagogen de didaktiska frågorna (vad, hur, när, vem, varför) och planerar undervisningen utifrån ett på förhand bestämt läroplansmål.

Bakgrund och Syfte:

 

Språkutveckla alla barn i grupp och enskilt i ett socialtsampel i våra olika utbildningsmiljöer med Bbblarnas värld som utgångsmetod. Vi kommer att erbjuda en mångfald av estetiska uttryckformer.

 

Mål:

 

Samtolkning

 

Språk

Talspråk, ordförråd och kommunikation (MÅL)

 

Riktlinjer:

Utveckla sin förmåga att kommunicera (ARBETSLAGET)

Utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation (FÖRSKOLLÄRARE)

 

Digitalisering

Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa fågor om och samtala om teknik (MÅL)

 

Riktlinjer:

Utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation (ARBETSLAGET)

Får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande (FÖRSKOLLÄRARE)

 

Barns rätt - Barnkonventionen

Respekt och förståelser för alla människors lika värde (MÅL)

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras (ARTIKEL 2)

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Här fyller du i vilka aktiviteter kopplade till planeringen

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
En mångfald av estetiska uttrycksformer på fokus språkutveckling

 

Hur ska vi göra(form)?
Språk: Babblarna som metod

Digitalisering: Erbjuda olika digitala verktyg

Barns rätt - Barnkonventionen: Kommunikation och förhållningssätt

 

Forskning/forskare?

Karlstadsmodellen/ Irené Johansson

Sociokulturellt/ Lev Vygotskij

Undervisning/ Lena Edlund

 

Vem/vilka(aktörer)?
Alla barn och pedagoger

 

Var(ute-inne-rum-plats)?

Undervisningsateljén

Utbildningsmiljöerna på Blåbär och ute i vår närmiljö

 

När?

Hösten -2022

 

Varför?

Stimulera barnens språkutveckling i grupp och enskilt

 

Dokumentation

 

Genomförande

 

Observation (Deltagande -och Direkt observation)
Film (iPad och iPhone)
Foto (iPad och iPhone)
Skrift (papper och penna)

Matris (analys, utvärdering, reflektion och åtgärder)

 

Vem?

Barn och pedagoger

 

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback