Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

New What's up 6 unit A

Villaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi kommer arbeta med texterna i boken som handlar om miljöpåverkan av olika slag.

Efter arbetet med kap 1-3 ska du kunna:

- nya fraser och ord som vi arbetat med (växter, djur, träd)

- komparera adjektiv

- använda do, does, don't och doesn't

 

Vi kommer att:

- Läsa och lyssna på texterna, både enskilt och i klassen.

- Arbeta i workbook om texterna och grammatikdelarna.

- Arbeta med stenciler och övningar.

- Träna glosor och grammatik som läxa. 

- Skriva egna kortare texter utifrån det vi läser.

- Klassdiskussioner och muntliga aktiviteter. 

 

Jag kommer bedöma:

- Arbetet på lektionerna.

- Resultaten på läxförhören.

- Resultatet på provet. 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Matriser i planeringen
Engelska åk 6 Lgr 22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter