Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ANOANA01, OMVOMV01, GERGER0

Hälsa och omvårdnad

Vuxenutbildningen Vårdvux, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi kommer att arbeta med olika teman för att förstå varför vi är friska eller blir sjuka, hur vi kan göra för att bli friska och vilken omvårdnad du kan ge som undersköterska.

Tema Cirkulation

Tema Nervsystemet

Tema Matspjälkning-systemet  

Tema Geriatrik  med en webbutbildning i Demens ABC

Vi kommer att ta upp läkemedel och hur de fungerar i kroppen samt smittspridning.

 

Ord och begrepp du behöver kunna för att kommunicera med personal inom vård och omsorg.

 

Du kommer att få texter från två böcker (eller fler) som vi kommer att använda för att få förståelse för ämnet och kommer att kunna värdera fakta om kroppen och sjukdomar alltså viss kunskap om vad som är troligt eller otroligt i fakta som finns på google.

 

De sista veckorna på kursen är examination i omvårdnad och gerontologi. Examinationen är praktisk, muntlig och skriftlig.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
HSL
Resonera om Edvin - uppgift v. 22
Tvärgruppsredovisning 2
Tvärgrupps Redovisning
Diplom

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback