Skolbanken Logo
Skolbanken

Terminsplanering spanska, HT 2022

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Under hösttermin 2022 kommer vi arbeta med olika teman och arbetsområden som inkluderar musik i olika spansktalande länder, vänskap och sport. Vi ska också jobba med årstider och högtider. Som vanligt ska vi använda oss av sagor, sånger, korta videos, roliga digitala spel och andra verktyg som möjliggör att lära sig spanska på ett lekfullt sätt. ¡ Bienvenides!

Målet med undervisningen är att...

...du tillsammans med dina kompisar ska utveckla ditt modersmål genom att tala, samtala, läsa och skriva om de olika områden vi ska jobba med.

Du kommer att:

 • Läsa ord, enkla meningar och korta texter.
 • Träna på att skriva bokstäver, enkla meningar och korta texter.
 • Lyssna på sagor, musik och framföra åsikter kring de olika berättelser vi arbetar med.
 • Utveckla ditt ordförråd genom att träna nya ord till varje omgång.
 • Jobba med autentiska dialoger i form av tal och skrift som visar hur människor kommunicerar i spansktalande länder.
 • Lära dig om traditioner och högtider i de spansktalande länderna.

 Så här ska vi arbeta...

...Vi kommer att arbeta med olika tema som ni är intresserade av.
Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp men också enskilt, var och en. Vi kommer att arbeta med olika material och digitala verktyg, som stöd för lärandet. Du kommer att få visa dina kunskaper i att läsa, tala, samtala och skriva på olika sätt.
 
Vi kommer att göra planeringar för de olika tema:
 • Musik i olika spansktalande länder.
 • Vänskap.
 • Sport.
 • Årstider och högtider.

Jag kommer att bedöma på vilket sätt...

 • du talar och samtalar med dina kompisar.
 • du kan framföra dina tankar och dina åsikter muntligt.
 • du kan läsa olika slag texter på spanska.
 • du visar förståelse av en text eller en berättelse.
 • du kan skriva korta texter om de teman vi arbetar med.
 • ditt ordförråd utvecklas.

Läroplanskopplingar

kunskaper om traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas.

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang

 Uttal, betoning och satsmelodi.

Modersmålets grundläggande struktur.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd, till exempel genom kroppsspråk, bilder och tecken.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

Lekar och musik från områden där modersmålet talas

Kommunikation i olika sammanhang. Att lyssna, svara, fråga och berätta samt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter