Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Svenska Ht 2022 åk 5

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Grovplanering Svenska åk 5

Grovplanering Åk 5 Svenska

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter,

 • att bli bättre på stavning, få ett större ordförråd och även lära dig nya ord och begrepp,

 • att kunna skriva olika sorters texter,

 • att använda din muntliga förmåga,

 • att lära dig att tolka och värdera olika sorters källor.

 • att göra sammanfattningar av olika texters innehåll,

 • att kombinera text och bild för att göra dina texter mer levande,

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden (områdesplaneringen kommer att finnas i klassrummet):

 • Läsfixarna

 • Medeltiden

 • Norden

 • Pojken, tigern och tidsmaskinen 

 • ordklasser

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier

 • använda expertord som veckans ord,

 • träna stavning genom veckans ord,

 • träna oss i att hålla muntliga föredrag,

 • använda olika källor och försöka värdera dessa,

 • använda oss av genrepedagogiken för att få en tydlig struktur på det vi skriver.

 

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,

 • skriver olika sorters texter,

 • argumenterar både muntligt och skriftligt,

 • använder olika källor och värderar dessa,

 • använder ämnesspecifika ord och begrepp.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter