Skolbanken Logo
Skolbanken

Positionssystemet, taluppfattning och pengar

Särlaskolan 7-9, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Under ett antal veckor ska vi arbeta med följande: Positionssystemet, addition och subtraktion inom det talområde eleven arbetar med. Pengar- kunna förstå ental, tiotal, hundratal och tusental. Kunna hantera, räkna och göra enkel växling med pengar. Kunna uppskatta om en summa är mer eller mindre än någon annan med hjälp av kunskaper om positionssystemet.

 

Vi ska arbeta med:

Positionssystemet

Addition och subtraktion inom det talområde eleven arbetar med.

Pengar- kunna förstå ental, tiotal, hundratal och tusental samt kunna hantera, räkna och göra enkel växling med pengar. Kunna uppskatta om en summa är mer eller mindre än någon annan med hjälp av kunskaper om positionssystemet.

Varje elev har individuella mål utifrån dessa arbetsområden. Se längst ner.

 

 Hur ska vi arbeta?:

Konkret material

Genomgångar, diskussioner och reflektioner

Matteprat

Begreppsträning

Egen träning med matematik i bok, häfte eller stencil.

Egen träning på I-pad och dator.

Gruppträning med spel och matematiska övningar och lekar.

Praktiska övningar

 

Detta kommer vi att bedöma:

Det du visar av dina förmågor och kunskaper i allt du gör på lektionerna.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att lösa problem med hjälp av matematik och reflektera över lösningars rimlighet, och

Rationella tal och deras egenskaper. Hur talen uttrycks med ord, konkret material, symboler och bilder samt hur de visas på tallinje.

De fyra räknesätten och hur de uttrycks med ord, konkret material, symboler och bilder.

Metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning, skriftlig beräkning och överslagsräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Tal i procentform och hur de används i elevnära situationer.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån elevnära situationer.

Pengars värde och överslagsräkning i samband med betalning.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris, Matematik, Lsär 11, åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter