Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Solsidan/Nattviolen - Måltid

Solsidans förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 1 september 2023

"Utbildningen ska utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet." Lpfö18

 

 

Var är vi?

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för, samt i de kunnande och erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Genom detta kommer utbildningen ska utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet." (Lpfö18)

På vår förskola strävar vi efter att alla pedagoger arbetar medvetna och har en samsyn på utbildning/undervisning i rutinsituationer så alla får en likvärdig utbildning.

Vi kommer att lägga fokus på de här fyra rutinsituationerna - hallen, måltider, hygien och vila

·       Vi vill synliggöra den utbildning/undervisning som sker i rutinsituationerna förankrat i läroplanen.

·       Vi vill skapa ett gemensamt förhållningssätt och bemötande i rutinsituationen. 

·       Vi arbetar med implementering av Läroplanen för att alla på förskolan ska få en likvärdig syn på utbildning/undervisning i alla situationer.

 

Vart ska vi?

När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande (Lpfö18. s.9-10)

Alla som ingår i arbetslaget ska arbeta efter att varje barn får möjlighet att utveckla:

Självständighet: Få tid och utrymme att prova själv (dela maten, hälla upp i glas, etc.)
Ansvar: Duka av sin egen disk och respektera att alla får matro.
Ordförråd/begrepp: Benämna föremål på bordet, prepositioner, mängd m.m
Samarbeta: Hjälpa en kompis genom att visa hur man gör eller att skicka saker.

·  


Vid måltider har upp till tre olika bord att sitta vid, de äldre barnen sitter vid ett eget bord med lite högre krav/förväntningar på vad vi vill barnen ska utveckla i sin självständighet vid måltider. De yngre barnen har lite lägre krav men ändå så pass att det utvecklar deras självständighet vid matbordet.

Vid borden har vi följande punkter:

De yngre barnen
- Äta med bestick
- Inte leka med glasen
- Låta tallriken stå kvar även om man har ätit färdigt
- Vänta tills alla runt bordet är klara
- Prova på att duka av

De äldre barnen
- Hälla dryck
- Ta grönsaker
- Dela maten (under hösten mindre bestick, under våren stora bestick för förberedelse)
- Duka av och skrapa av tallriken

Dessa punkter har vi även fastklistrade på bordet där vi även har färg markerat borden.

 

Hur blev det?

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback