Skolbanken Logo
Skolbanken

Finmotorik sax och pennfattning

Kottens förskola, Norsjö · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Övningar för att träna finmotorik med klippövningar och pennfattning.

Pedagogisk planering

Undervisning.

Syfte:

Att barnen ska få utveckla sin öga-hand koordination

Att barnen ska få utveckla sin finmotorik

Att barnen ska få utveckla att ta och följa instruktioner

Att barnen ska få utveckla samspel och kommunikation

Att barnen ska få utmanas att lita på sin egna förmåga

 

Mål:

Att känna tillit till sin egna förmåga

Att utveckla en självständighet

Att väcka nyfikenhet

Att stärka den motoriska förmågan

Att samarbeta i grupp och enskilt

Att stärka sin koordinationsförmåga

Att känna tillit till sin sax teknik

Att känna sig bekväm med sin pennfattning

 

Metod:

Genom att arbeta med material i grupp och enskilt där barnen får tillgång till det stöd de behöver och vill ta del av. Uppgifterna är i stigande svårighetsgrader för att utveckla sina motoriska förmågor. Barnen får det underlag som passar in på just på deras enskilda motoriska nivå där de kan utgå från sin egna förmåga. Inför varje uppgift får barnen en upplevelse av själva uppgiften som fungerar som en mall för förförståelsen av uppgiften.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter