Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Jag och min kropp

062181 Förskolan Svartviksslingan 89, Stockholm Bromma · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Projekt Kroppen - Att lägga grunden för ett hälsosamt liv. Som en del i vårt projekt utvecklar vi barnens rörelseförmåga, samt deras kroppsuppfattning. Vi vill ge barnen lugna och näringsrika matsituationer där barnen blir medvetna om vad vi behöver få för näring. Skapande och experimenterande kommer även ingå i projektet.

 

 

Var är vi?

Barnen visar stort intresse för flanosagan "Totte går till doktorn. De har spontant berättat för oss om tand- och läkarbesök.

De berättar även för oss om sin familj och syskon som finns eller bebisar som ska födas.

När vi har rörelseaktiviteter så vill de delta och gärna visa vad de kan göra med sin kropp.

De har en kroppsuppfattning men saknar en del begrepp.

 

Vart ska vi?

Vi vill öka barnens förståelse för kroppens olika delar och vad de olika delarna heter.  Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samtidigt som de utvecklar förmågan att använda och förstå de olika begreppen.

  


Hur gör vi?

Vi kommer att utgå ifrån, samt undersöka och visualisera de frågor som vi tillsammans kommer fram till under våra samlingar. Projektet kommer att finnas med i utbildningen men även i våra vardagliga rutiner. Barnen kommer ges möjlighet att utveckla sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning genom att bland annat ha  rörelseaktiviteter i rörelserummet, och rörelse - banor utomhus. Genom samtal och diskussioner i samlingar, fångar vi upp barnens kunskaper och frågeställningar. 

Processen dokumenteras fortlöpande genom lärloggar i Unikum.

 

Hur blev det?

Reflektion kommer ske löpande i arbetslagen samt genom kommunikation med vårdnadshavare.

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback