Skolbanken Logo
Skolbanken

SVA

Lingenässkolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 14 september 2023

Du ska få träna vidare på alfabetet och bokstavsljud genom filmer och läromedel.

 

Lärandemål - VAD ska jag lära?

Du ska lära dig:

 • vad bokstäverna heter och hur de låter.
 • att tolka vardagsnära ordbilder 
 • utveckla ditt ordförråd
 • skriva enkla ord
 • läsa enkla ord

 

Undervisning - HUR ska jag lära?

För att nå lärandemålen kommer du att:

 • arbeta med bokstäver och bokstavsljud på varierade sätt
 • arbeta med vardagsnära begrepp/ ordbilder 
 • läsa böcker tillsammans med personal.
 • arbeta med läskort tillsammans med personal
 • skriva ord och bokstäver på Ipad eller med penna.
 • använda materialet Lätta läsvägen.

 

Bedömningssituationer - HUR ska bedömning ske?

Såhär får du visa vad du kan:

 • vid lektionstillfällena tillsammans med personal.

 

Bedömning - VAD ska bedömas?

Du kan:

 • känna igen några elevnära ordbilder.
 • känna igen bokstäverna i alfabetet.
 • du kan ljuda någon bokstav
 • du kan skriva enkla ord
 • du kan läsa enkla ord
 • delta i högläsning och visar igenkänning kring innehållet.

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt med andra former för kommunikation,

förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra texter, och

Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå och avkoda ord, begrepp och enkla texter.

Läsriktning och sambandet mellan ljud och bokstav i jämförelse med andra språk eleven kan.

Alfabetet.

Skönlitteratur för barn. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker och sagor. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback