Skolbanken Logo
Skolbanken

SVA

Lingenässkolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Du ska få träna vidare på alfabetet och bokstavsljud genom filmer och läromedel.

 

Syfte

Du ska ges förutsättningar att utveckla din: 

 •  förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt med andra former för kommunikation

Lärandemål - VAD ska jag lära?

Du ska lära dig:

 • vad bokstäverna heter och hur de låter.
 • att tolka vardagsnära ordbilder 
 • utveckla ditt ordförråd

 

Undervisning - HUR ska jag lära?

För att nå lärandemålen kommer du att:

 • arbeta med alfabetet på varierade sätt (digitalt, lärobok, pussel)
 • arbeta med vardagsnära begrepp/ ordbilder 
 • läsa böcker tillsammans med personal.
 • skriva ord och bokstäver på Ipad.

 

Bedömningssituationer - HUR ska bedömning ske?

Såhär får du visa vad du kan:

 • genom en- till- en arbete med personal

 

Bedömning - VAD ska bedömas?

Du kan:

 • känna igen några elevnära ordbilder.
 • känna igen och namnge någon bokstav.
 • delta i högläsning.

Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Läsrelaterade aktiviteter och strategier för att förstå och avkoda ord, begrepp och enkla texter.

Läsriktning och sambandet mellan ljud och bokstav i jämförelse med andra språk eleven kan.

Alfabetet.

Eleven visar ett grundläggande ordförråd i samtal om elevnära ämnen och medverkar i att ställa frågor, ge kommentarer och uttrycka åsikter. Eleven medverkar i att berätta om vardagliga händelser.

Eleven skriver kända ord och medverkar i att skriva enkla meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter