Skolbanken Logo
Skolbanken

planering bibliotek

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Att utveckla elevernas språk och kommunikation. Att väcka fler elevers intresse för böcker, språk och läsning.

Lärandemål
Vi vill att eleverna ska få förutsättningar att utveckla språket genom läsning och samtala om olika texter.

Undervisning

Varje tisdg efter mellanmålet går vi med en liten grupp elever till biblioteket. Varje elev måste vara med och testa en gång. För att ge alla elever förutsättningarna att väcka intresset ska varje elev följa med minst en gång. I biblioteket får de läsa böcker utifrån deras intresse. Eleverna har i samråd med bibliotekarien diskuterat vad de vill testa när de är i biblioteket, vilket bidrar till elevinflytande. Vi har haft högläsning där eleverna efter har fått samtala om texten.

Samverkan med skolan

Utvärdering kommer ske med eleverna med frågor, hur de tycker de varit, vad de skulle vilja göra mer i biblioteket. Om eleverna når målen kan vi samverka med skolan, om läsningen hos eleverna ökat. 

Elevinflytande

Eleverna får möjlighet att tycka till i samråd med bibliotekarien om vad som kan vara intressant att göra under bibliotekstiden. De har också möjlighet att läsa de böcker de själva är intresserade av vilket vår tanke är att öka intresse för läsning. 


Läroplanskopplingar

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

Samtala om olika typer av texter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback