Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5 - 6

Räkna med procent och sannolikhet

Vreta kloster skola, Linköping · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vad är egentligen procent? Hur räknar man med procent? Hur mycket är 25% eller 50%? Hur använder jag vägen genom 1%? Hur stor är chansen att vinna på ett lotteri?

 

Mål

Du ska kunna

 • använda begrepp som hör till procent
 • se samband mellan tal skrivna i bråkform, decimalform och procent
 • räkna med %, exempelvis 25% och 50%
 • lösa problem och uppgifter med hjälp av procent
 • använda begrepp som hör till sannolikhet

Metod/Arbetssätt

 • Genomgångar av begrepp
 • Gemensamma genomgångar i helklass
 • Genomgångar enskilt, vid behov
 • Färdighetsträna både analogt och digitalt.
 • Problemlösning kring ämnesstoffet
 • Arbeta tillsammans i kooperativa övningar för att öka förståelsen för ämnesstoffet.  

Begrepp

 • Procent
 • Hundradelar
 • Bråkform
 • Decimalform
 • Procentform
 • Rea
 • Rabatt
 • Samband
 • Sannolikhet
 • Chans
 • Risk

Bedömning

Bedömning sker

 • efter hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • Test/Läxförhör om ämnesstoffet.

 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Slumpmässiga händelser, chans och risk med utgångspunkt i observationer, simuleringar och statistiskt material. Jämförelse av sannolikhet vid olika slumpmässiga försök.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Matriser i planeringen
Procent
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter