Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

Religionskunskap 1, De abrahamitiska religionerna

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 maj 2023

Vi kommer att arbeta med de abrahamitiska religionerna dvs. judendom, kristendomen och islam och sedan göra en jämförelse mellan dessa religioner på temat kön och sexualitet.

Delkursen examineras med ett E-prov samt med en skrivuppgift som sträcker sig över flera lektioner. Ni hittar allt material i OneNote.Efter delkursen ska ni kunna jämföra:

  • Kristendom, judendomen och islam, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religionerna.
  • Hur man kan se på kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet inom och mellan religionerna. 


Läroplanskopplingar

Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Matriser i planeringen
De abrahamitiska religionerna
Uppgifter
E-prov judendom, kristendom och islam, bedömning
Skrivuppgift jämför 2 religioner