Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

Religionskunskap 1, De abrahamitiska religionerna

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 oktober 2023

I det här momentet kommer vi arbeta med de abrahamitiska religionerna dvs. judendom, kristendomen och islam.

Delkursen examineras med 3 stycken E-prov (diagnoser) samt med ett skriftligt prov. Ni hittar allt material i OneNote Religion 1. Efter delkursen ska ni kunna jämföra:

  • Kristendom, judendomen och islam, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
  • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religionerna.
  • Hur man kan se på kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet inom och mellan religionerna. 


Läroplanskopplingar

Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Matriser i planeringen
De abrahamitiska religionerna
Uppgifter
Prov: judendom, kristendom, islam
Prov: judendom, kristendom, islam
Diagnos 3: islam
Diagnos 3: islam
Diagnos 2: kristendomen
Diagnos 1: judendomen

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback