Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Harry Potter - English year 7. 7E.HT22

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Welcome to Hogwarts school of witchcraft and wizardry! Which house do you belong to? Find out.

 

Tema: Harry Potter

I detta arbetsområde ska vi bekanta oss med Harry potter. Vi kommer bland annat lyssna på första kapitlet av boken. Eleverna kommer att få bland annat att lära sig hur man beskriver personer och hur man skriver ett brev. Vi kommer att öva på alla fyra förmågor; tala,skriva,lyssna och läsa. 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat (Se E-nivå i kunskapskraven): 

  • Jag kan skriva ett brev på enkel engelska 
  • Jag kan följa mallen för hur man skriver ett brev
  • Jag kan prata med mina klasskamrater på enkel engelska 

Bedömning baseras på: 

  • Arbetet vi gör i klassrummet. Muntligt och skriftligt. 
  • Brev - skrivs enbart i klassrummet

 

Tidsplan: 

  • v.35-40.

 

För mer information om själva uppgifterna - se bifogad filer under uppgifter. 

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleven bekanta ämnesområden.

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och filmatiserad form.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara, bidra med nya infallsvinklar och avsluta på ett artigt sätt.

Matriser i planeringen
Betygskriterier för ämnet engelska i slutet av åk 9
Uppgifter
Letter to a house