Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Lässtrategier

Vallhallaskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Detta arbetsområde kommer handla om olika lässtrategier. Vi kommer lära oss om olika strategier samt testa dessa. Slutuppgiften kommer att vara en kortare läsförståelse.

Innehåll

Lässtrategier

När: HT 2022, v. 35-37

När man läser är det viktigt att ha koll på olika strategier man kan ha för att förstå texten bättre. Det finns många olika strategier och olika människor kan behöva använda strategierna olika mycket. 

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

  • Vilka lässtrategier som finns och hur man kan använda dessa
  • Vilka lässtrategier som fungerar bäst för vilka typer av texter

Studiematerial

  • Material som tillhandahålls via Google Classroom.
  • Material som tillhandahålls i klassrummet

Arbetssätt

  • Genomgångar
  • Gruppdiskussioner och grupparbeten
  • Enskilt arbete

Bedömning

  • Du deltar aktivt på lektionerna.
  • Du gör olika läsförståelsetester.

 

                                                     Lycka till!!!


Läroplanskopplingar

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också grundläggande kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för utvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med mycket god säkerhet. Eleven för välutvecklade resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också mycket goda kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback