Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FÖSPER01

Personlig försäljning 1

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Med kunden i fokus! Vi lever i en tid då konkurrensen om kunden - köparen - är stenhård. Information om produkter, både varor och tjänster, flimrar ständigt förbi. En kvalificerad säljare lyssnar till kundens behov och hittar kreativa lösningar för att uppnå behovskraven.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Säljarens arbetsuppgifter i olika säljorganisationer.
 • Strategier för kundorienterat, målinriktat och framgångsrikt försäljningsarbete.
 • Innebörden i begreppet kundresa. Exempel på touchpoints under kundresan som ett handelsföretag kan ha med kunden samt exempel på kommunikation, service och upplevelser som kunden kan efterfråga vid respektive touchpoint.
 • Kundvårdande åtgärder för att skapa, bibehålla och utveckla en kundkrets.
 • Hur attityder, värderingar och förhållningssätt kan påverka försäljningssituationer.
 • Säljpsykologi och kundpsykologi.
 • Planering, organisering och genomförande av kundorienterat och målinriktat säljarbete.
 • Metoder för att öka försäljning genom merförsäljning.
 • Praktisk säljkommunikation, till exempel hur produktdemonstrationer kan utföras.
 • Presentationsteknik inom försäljning.
 • Relevanta lagar och andra bestämmelser inom området försäljning samt etiska regler inom området.
 • Grundläggande kalkyl- och lönsamhetsberäkningar.
 • Ergonomiska och miljömedvetna arbetssätt i samband med försäljningsarbete.
 • Metoder för att utvärdera försäljningsarbete.
 • Interaktion och kommunikation i olika kund- och servicesituationer.

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

* Skriftliga inlämningsuppgifter (repetitionsfrågor kopplade till läromedelslitteratur)

* Fältuppgifter

* Muntliga redovisningar (på yrkesteorilektioner)

* Muntliga säljsamtal (På APL-platsen)

* Loggbok med kontinuerliga inlämningar kring olika frågeställningar (i LoopMe)

* Innehållet i trepartssamtalen med dig, din handledare och mig som lärare som ska utgå ifrån självvärderingen. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Personlig försäljning 1
Uppgifter
Köpprocess
köp och sälj