Skolbanken Logo
Skolbanken

LONA - GS - Tälja

Gomorronsol, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Att skapa genom att tälja

Tälja

I täljlådan i vårt LONA-projekt finns en uppsättning med potatisskalare och fingervantar. Dessa kan användas till att tälja på olika saker från skogen. 

Genom detta lär vi oss nya ord och uttryck som till exempel tälja, pinne, bark, gren olika former, storleksbegrepp så som stor, liten, kort, lång. Beskrivande ord så som mjuk, hård, spetsig, trubbig, tunn, tjock etc. Jämföra saker de täljer och på så vis lära sig nya ord. 

Genom att tälja med potatisskalare som estetiskt uttryckssätt kan barnen på ett säkert sätt forma pinnar. Uppleva känslan av att skapa och förändra en pinne eller en träbit. Vi kan fantisera och omforma och saker från naturen kan bli olika saker att använda i leken. 

Barnen utmanas i täljandets konst, de tränar sin motorik och koordinationsförmåga. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback