Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MODSPA03

Spanska steg 3 läsårsplanering

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Kursen spanska steg 3 är på 100 poäng och läses på två terminer med två lektioner i veckan. Kursen motsvarar A2.2 på Europarådets nivåskala för språk(GERS).

Spanska steg 3 bygger på tidigare studier i spanska. Att lyssna, tala, läsa och skriva är de viktigaste färdigheterna i spanskan och dessa färdigheter övar vi mycket på. Grammatik är genomgående inslag i kursen. Att lära sig om levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används ingår också i kursen.

Bedömning kommer att finnas under "kunskaper" i Unikum. Skolverkets bedömningsstöd genomförs på vårterminen. 

Vid behov får du läroboken uppläst via ILT inläsningstjänst samt längre tid på prov.

Kursmaterialet läggs ut i kursteamet. Spanskan har resurstid en gång i veckan, dit man kan gå om man vill öva mer eller behöver extra hjälp i kursen.

Ämnesplan för moderna språk

Läsårsplanering för spanska steg 3 Denna planering kan komma att modifieras.

Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet

Examensmål för ekonomiprogrammet

Examensmål för naturvetenskapsprogrammet

Exempeluppgifter inför NP - Skolverket

Webbövningar - grammatikfilmer

UR - spanska

Pluggtips


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är bekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Tydligt talat språk, även med inslag av regional variation, och texter, från olika medier.

Talat språk och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel dialoger, samtal, intervjuer och enkla nyheter.

Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form.

Sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.

Sökning och värdering av innehåll i ett urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och stavning, i det språk eleverna möter.

Samtal, diskussion och skrivande för kontakt och kommunikation.

Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, formulera om, förklara, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Betygskriterier Spanska steg 3 - MODSPA03
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter