Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Bröderna Lejonhjärta SR Radiodrama åk 5

Sandåkraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi arbetar med Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta. Vi lyssnar på Bröderna Lejonhjärta, radiodrama i 10 delar på Sveriges Radio. Varje del är 15 min långt.

Bröderna Lejonhjärta

 

Vad och hur?

Vi kommer att lyssna på radioteatern Bröderna Lejonhjärta från Sveriges radio. Vi kommer att göra olika läs-och hörförståelseövningar, t ex först lyssna aktivt, sedan svara på frågor, diskutera handlingen och träna på att sammanfatta.

 

Varför?

För att stärka språkutvecklingen genom strategier som ger läsförståelse/hörförståelse. Vi lyssnar på en känd skönlitterär bok av en betydelsefull författare (Astrid Lindgren).

 

Vi avslutar med att titta på filmen Bröderna Lejonhjärta och jämför boken och filmen.


Läroplanskopplingar

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Matriser i planeringen
Läsförståelse Bröderna Lejonhjärta
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback