Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Klara svenskan - Argumenterande text

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Har du någon gång känt att det skulle var bra att kunna övertyga någon så att du får som du vill? Det är faktiskt möjligt! Det finns knep som du kan använda dig av för att övertyga andra om din åsikt. Det kallas för att argumentera. När du argumenterar för något kan du skriva eller tala för för din sak. Det kan till exempel vara genom en insändare i tidningen eller när du tar upp en fråga på klassrådet. Vissa använder argument för att sälja en vara. Det märker du när du ser reklam på teve.

 

 

Innehåll och undervisning:

- läsa och urskilja den argumenterande textens struktur

- skillnader på åsikter och argument

- bindeord 

- skriva argumenterande texter

- slogans, signaturer, reklamknep

- tidningsvecka

 

Bedömning: 

Förmågan att formulera sig i skrift

Förmågan att anpassa språket efter syften, mottagare och sammanhang

Förmågan att formulera sig muntligt

 

 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

- diskussioner, övningar

- läsa och urskilja argument och åsikter

- skriva argumenterande text

- argumenterande tal 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Sammanfattning av texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Betygskriterier i ämnet svenska i slutet av åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback