Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01a1

Epoken Medeltiden

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi ska arbeta med epoken Medeltiden. Examinationen blir en skriftlig examination.

 

Preliminär tidsram 

(En grov tidsplanering för att utstaka när vi ska vara klara med arbetsområdet och vilken examinationsform vi ska använda oss av.)

35

Mån

Epoker 

Genomgång Antiken - Vad är Historiebruk?

Formativ övning 

 

Ons

Epoker

Genomgång Medeltiden

 

To

Epoker

Genomgång Medeltiden i Sv

36

Mån

Epoker

Intro: Eget arbete

 

Ons

Epoker

 

Eget arbete

 

To

Epoker

Eget arbete

36

Mån

Epoker

Eget arbete

INLÄMNING

 

 

 

 
 

 

 

Läroplanskopplingar

Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.

Matriser i planeringen
Historia 1a1 - HISHIS01a1
Uppgifter
Inlämning; Epoker

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback