Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

4

Vatten

Bobergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vad är vatten och vilka egenskaper har den? Varför är vatten viktigt för oss? Hur tar vi vara på vårt vatten? Eller gör vi det?

Mål med arbetet: 

Att förstå vattnets egenskaper och hur varför det är en viktig resurs för oss.

Vattnets egenskaper:

  • kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,
  • förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
  • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Hur vi tar hand om vattnet, Reningsverk :

 

  • kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
  • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
  • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

 

 

Arbetssätt: 

 

Vi utgår från läromedlet Utkik Fysik och kemi och kapitlet "Det livsviktiga vattnet"

Vi kommer att titta på filmer och arbeta med instuderingsfrågor.

Vi kommer att genom uppgifter såväl som enskilda och i grupp få ta ställning, diskutera och resonera. 

Vi kommer att genomföra laborationer.

För detaljerat lektionsinnehåll hittar du det på Teams i kanalen NO. 

 

Du får visa dina kunskaper:

Genom att på olika sätt delta aktivt på lektionerna.

Genom att delta i olika diskussioner på gruppnivå.

Genom att redogöra dina dokumentationer/laborationsrapporter i de uppgifter som du genomför. 

Genom muntlig presentation i grupp/ enskilt

I skriftliga/muntliga bedömningsuppgifter

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att använda de begrepp vi lär oss.

Din förmåga att kunna genomföra laborationer efter instruktioner.

Din förmåga att dokumentera i Häftet och i Laborationsrapporter.

Din förmåga att koppla kunskaperna till saker i vardagen.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback