Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Myrorna

Förskolan Mineralen, Östhammar · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Planering för gruppen Myrorna för barn födda 2019-2021 🐜 Grupptillfällena kommer att vara varje tisdag, onsdag och torsdag med Ehlina och Helena som ansvariga pedagoger!

Syfte

- Få utveckla språk, skapande och motorik i liten grupp!

 

Mål

- Språkutveckling/Bornholmssamlingar.

- Träna sin lekförmåga och motorik på ett lustfyllt sätt.

- Att få starkare och fler vänskapsrelationer.

- Upptäcka naturen och närmiljön.

Innehåll

- Delar av Bornholmssamlingar, sjunga, ramsa tillsammans.

- Leka tillsammans med rörelse.

- Skogspromenader/ promenader i närmiljön.

-Skapande med olika material och tekniker.

 

Dokumentation och utvärdering

Dokumentation kommer att ske löpande i Unikum. Utvärdering sker löpande mellan personalen och i Unikum vid terminens slut.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter