Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7 - 9

Idrott & Hälsa - HT22

Årstaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Höstens planering för skolämnet Idrott & Hälsa.

Planering för HT2022 – Idrott & Hälsa

Vecka

Lärandemål

Innehåll av undervisningen

Bedömning

Från

v. 34 till

v. 35

Första lektionen:

-          Genomgång av höstterminen

 

 

Resterande lektioner fokus på rörelse.

 

Centralt innehåll: Rörelse

 

Tema: Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter

 

HT2022:

Vad kommer ni få göra under höstterminen?

 

Hur kommer undervisningen se ut?

 

Vad för moment kommer bedömas denna ht?

 

Rörelse: Rörelseaktiviteter i form av lekar, spel och idrotter både inomhus samt utomhus.

Olika former av dans samt skapande av rörelse- och träningsprogram till mu­sik, takt och rytm.

 

Gå igenom LGR22

-          Hur ser läroplanen ut?

 

Rörelse:

Du ska kunna genomföra rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.

Från

v. 36 till

v. 38

Centralt innehåll:

Friluftsliv och utevistelse

Tema Orientering

 

Att lära sig att kunna orientera med hjälp av kartor och andra hjälpmedel.

 

-          Repetion Orientering (karttecken, passa kartan)

-          Stjärnorientering

 

Du ska visa dina kunskaper och förmågor genom ditt arbete på lektionerna samt vad du praktiskt visar under redovisningstillfället dina orienteringskunskaper.

Från

v. 39 till

v. 40

Centralt innehåll

Rörelse

Tema Motorik

Motorik:

Att lära sig att utföra komplexa rörelser och grovmotoriska rörelser: till exempel balans, hoppa, rulla, snurra med mera.

Du använda dina förmågor och färdigheter genom att utföra och anpassa dina rörelser i rörelse banan.

Från

v. 41 till

v. 43

Centralt innehåll:

Hälsa & levnadsvanor

Tema Skaderisker

Skaderisker

Förebygga risker i olika aktiviteter.

Centralt innehåll:

Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

 

Du ska visa förståelse kring olika risker som kan ske i olika rörelseaktiviteter.

v. 44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

v. 45

Rörelse + Hälsa & levnadsvanor

 

Tema: Rörelse – och träningsprogram till musik, takt och rytm

Att delta i olika lekar, spel och idrotter.

Olika former av dans samt skapande av rörelse- och träningsprogram till mu­sik, takt och rytm.

 

Du ska kunna delta i olika träningsprogram och anpassa dina rörelser utifrån rörelseaktiviteten.

v. 46

Puls: Kondition

-          Konditionsbana

-          Styrkebana

 

Olika verktyg, däribland digitala för att planera, genomföra och värdera rörelse­aktiviteter.

 

Från

v. 47 till

v. 49

Hälsa och levnadsvanor

Tema: Träningslära

Träningslära:

Konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rör­lighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.

 

Du ska visa dina kunskaper och förmågor både skriftligt och muntligt.

Från

v. 50 till

v. 51

Centralt innehåll: Rörelse

Tema: Bollekar och idrotter

Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inom­hus och utomhus.

 

Du ska kunna genomföra rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till syftet med aktiviteterna.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback