Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Kroppen

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Här får du lära dig kroppen och dess organ. Du får reda på matens väg genom kroppen och varför vi behöver äta, och blodets väg genom kroppen och mycket mer... Vi läser, ser på filmer, pratar och diskuterar människokroppen.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • granska information kring människokroppen genom lyssna, se och läsa 
 • kommunicera kring kropp och hälsa
 • använda olika begrepp och modeller för att ökad förståelse

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:

 •       se på film
 •         läsa texter
 •           samtala
 •           resonera
 •           svara på frågor

 

 

Du kommer att få visa att du:

 • kan namn på organ som finns i kroppen (begrepp)
 • vet var organen sitter och vilken funktion de har (begrepp och modell)
 • använder begrepp och ger exempel när du beskriver andning, blodet, hjärtat, kroppens "reningsverk" levern och njurarna
 • använder begrepp och ger exempel när du beskriver muskler och skelett

Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Människans organsystem. Några organs namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel.

Eleven visar grundläggande kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla biologiska samband i naturen och människokroppen.

Matriser i planeringen
Kroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter