Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01b

Na22d Samhällskunskap 1b: Demokrati och diktatur

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Under dessa veckor ska vi studera demokrati och diktatur, ideologier, mänskliga rättigheter och folkrätt.

 

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Planering  Na22d

Läxdag= torsdag

Läxa är att läsa de sidor i boken som står på planeringen.

Vi arbetar med övningarna på Classroom på lektionstid. Om du är borta ska du göra de uppgifter du missat den veckan.

 

v 34


Ti Introduktion. 

To Bok 13:00

Demokrati  V 35

Ti Förbered debatt

To Förbered debatt

 

v 36

Måndag Debatt Saab Arena 13:30

Onsdag Skolval

Söndag Val

 

Ti  

Debatt i halvklass

To

Extra valet (ej på provet): Valsystemet, hur vi får en regering, olika sorters regeringar. 

 

Demokrati och diktatur

Läxa läs s 97-102 

(Classroom: Frågor demokrati och diktatur 1-5)
v 37

Demokrati och diktatur. 

Läxa s 107-113 (ej 108-109) 

(Classroom: Frågor demokrati och diktatur 6-11)
V 38

Mänskliga rättigheter och folkrätt.

Läxa läs s 101-107 + 108-109 + 365-367

(Classroom: Frågor demokrati och diktatur 12-21) 

 

v 39

Ideologier

Läxa läs s 114-119

(Classroom: Uppgift ideologier + fler ideologier) 

 

V 40

Ti: Arbeta med kunskapskraven

To: studiedag

 

V 41

Tis: Repetition inför provet

To: Prov Demokrati och diktatur. 

Se “Att kunna inför provet” på Classroom (Prov 1-mappen) 

Läroplanskopplingar

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.

Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap 1b: Demokrati och diktatur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback