Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål − finska som nationellt minoritetsspråk

·

Årskurs:

F - 6

123 test

Anorakskolan, _Västerteg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

123 test


Läroplanskopplingar

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

Röstvård och hörselvård vid sång, spel och lyssnande.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, klang, tonhöjd och dynamik.

Olika musikinstrument. Hur de låter, vad de heter och hur de ser ut.

Strategier för skrivande av olika typer av texter om ämnen som är välbekanta för eleven.

Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet på finska och sambandet mellan ljud och bokstav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback