Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Demokrati och val

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

I detta område kommer vi att arbeta med demokrati och lära oss om hur Sverige styrs. Vi ska också diskutera riksdagen, partier och hur ett val går till.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

utveckla kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser 

analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med Val 2022 genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Titta på filmer
 • Bilda ett eget parti 
 • Öva på att presentera ditt parti muntligt
 • Rösta på klassens partier

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper om: 

 • Hur Sverige styrs, i kommun, region och riksdag.
 • Hur ett demokratiskt val går till.
 • Vad demokrati är och vilka principer som gäller för det.
 • Hur du kan påverka olika beslut i din vardag.
 • Hur du använder olika begrepp.
 • Hur du diskuterar, värderar och uttrycker olika ståndpunkter.
 • Politiska partier i riksdagen, kommunen och landsting.
 • Riksdagens och regeringens uppgifter.
 • Hur du muntligt presenterar ditt parti.

Läroplanskopplingar

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback