Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BAGKON01

Konditori 1 vux-22

Vuxenutbildningen Almåsgymnasiet, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Detta är en grundkurs i konditori. Vi lär oss grunderna för att sedan i nästa kurs kunna utföra mer avancerade uppgifter.

Vi lär oss hantera råvaror, redskap och tillverka enklare produkter. Även grunder om hygien, arbetsmiljö och ergonomi. Samt konditorihistoria

Maräng, mjuka kakor, anslag, koka sylt, smörkräm, koka vaniljkräm, enklare tårtor/bakelser och stubbar samt enklare bitar. Dessutom lär vi oss att göra rosor, nejlikor, pikeringsstrut, pikera enklare mönster och texter samt spritstekniker.

Metodhandledning

Vispa: Färdigheter i hur man vispar ett stabilt skum. Maräng, anslag, smörkräm

Stryka: Färdigheter i hur man använder en palett för att stryka upp tårtor, bakelser mm

Spritsa: Färdigheter i hur man hanterar en spritspåse och tyllar för att skapa önskade mönster. Färdigheter i att kunna portionera med en spritspåse. Färdigheter i att kunna tillverka både stora och små spritspåsar av papper.

Pikera: Färdigheter i att kunna göra en liten pikeringsstrut. Färdigheter i att kunna skriva en text med en pikeringsstrut.

Rulla: Färdigheter i att kunna rulla degar och massor till jämna rullar.

Skära: Färdigheter i att kunna skära och portionera jämna storlekar på degar, bakelser, bitar mm

Blanda: Färdigheter i hur man blandar massor utan att riskera klumpar.

Forma: Färdigheter i hur man tillverkar enkla former med hjälp av händerna. Kula, droppe, 

 


Läroplanskopplingar

Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.

Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.

Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.

Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska kalkyler.

Förmåga att välja och hantera råvaror.

Förmåga att förpacka och märka färdiga produkter.

Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.

Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet.

Kunskaper om bröd, bakverk och konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.

Tillverkning av enklare konditoriprodukter med hänsyn till utseende och smak.

Metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som används vid tillverkning av konditoriprodukter.

Hur man läser och använder recept.

Råvaror och andra ingredienser som är lämpliga för ändamålet. Paketering och märkning av konditoriprodukter.

Hygien och dagliga hygienrutiner.

Ergonomi i det egna arbetet samt ergonomiska riskfaktorer.

Arbetsmiljö och säkerhet samt de lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen och EU-bestämmelser.

Konditoriprodukters historia.

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av god kvalitet.

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.

Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter samt genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med visst handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.

Eleven följer med säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.

Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.

Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror. Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen.

Eleven beskriver utförligt konditoriprodukters historiska utveckling. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Eleven beskriver konditoriprodukters historiska utveckling. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Eleven beskriver översiktligt konditoriprodukters historiska utveckling. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen
Konditori 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback