Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 5

Demokrati, statsskick och val

Fäladsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

I september 2022 går Sverige till val. I det här arbetsområdet tar vi reda på hur ett val fungerar, vem som bestämmer i Sverige, hur lagar blir till och vad demokrati egentligen betyder.

Detta ska vi arbeta med

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas
 • Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar
 • Hur individer kan påverka beslut
 • Politiska val och partier i Sverige
 • Riksdag och regering och deras olika uppgifter
 • Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för dig som elev

Detta ska du kunna

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna svara på dessa frågor:

 • Vad menas med att ett land är en demokrati/diktatur?
 • Vad menas med att någon har makt och vilka har stor makt i Sverige?
 • Hur kan du påverka samhället och hur påverkar samhället dig?
 • Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering?
 • Hur går ett riksdagsval går till?
 • Varför finns det politiska partier i Sverige?
 • Vad finns det för partier i Sverige och vad de står för?
 • Vilka beslut tas i Sveriges riksdag och i kommuner, i skolan och hemma?

Arbetssätt

Inom arbetsområdet ska du få möjlighet att:

 • Ta del av faktaböcker, dagstidningar, bilder, kortfilmer etc.
 • Lyssna på lärarens genomgångar
 • Använda och synliggöra tankar, kunskaper och erfarenheter inom arbetsområdet såväl muntligt som skriftligt.
 • Medverka i rollspel och samarbetsövningar under lektionerna
 • Leta information och fakta 
 • Arbeta självständigt och i grupp

Bedömning

Du bedöms efter hur du såväl muntligt som skriftligt synliggör:

 • att du kan använda dig av nya ord och begrepp som vi har arbetat med
 • kan förklara hur man kan vara med och påverka beslut
 • att du förstår vad demokrati är
 • att du förstår hur demokratiska beslut tas 

 

 


Läroplanskopplingar

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback