Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GYAR

Gymnasiearbete

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste eleven ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att eleven är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier.

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det mediala och journalistiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från de centrala kunskapsområden inom estetiska programmet. Gymnasiearbetet redovisas antingen i en skriftlig rapport eller i en mediaproduktion. Vid mediaproduktion kompletteras arbetet med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven presenterar och diskuterar sitt arbete samt ger respons på andra gymnasiearbeten.

26 september: Sista dag för inlämning av projektplan och val av medbedömare.

5 december: Sista dag för inlämning av version 1. Du får respons av din handledare.

30 januari: Sista dag för inlämning av version 2. Du får respons av din handledare.

31 mars: Inlämning av slutversion till handledare och medbedömare. Ej inlämnat gymnasiearbete=F och du deltar ej i oppositionen.

3 april: Din handledare meddelar dig om slutversionen är godkänd eller inte. 

27 - 28 april: Opposition.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Gymnasiearbete
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback