Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Alla årskurser

Taluppfattning Åk 7 Ht 23

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 september 2023

Inom detta område kommer vi arbeta med tal i olika former.

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier. (Problemlösning)

·       använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

·       Skriftligt prov

·       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

Arbetssätt

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

X Kap 1 – Taluppfattning och tals användning

Centralt innehåll

·      Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.

·      Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

·      Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.

·      Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

·      Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

 

Tal: Positionssystemet, avrundning, de fyra räknesätten, Multiplikation och division med 10, 100 och 1000, prioriteringsregler, bråkräkning & primtal

 

Vecka

Arbetsområde

Sidor

Övrigt

35

Tal

Test: Förstå och använda tal

1.1 Primtal och delbarhet

 

 

10 - 12

Spel

36

Fortsättning av primtal

1.2 Prioriteringsregler

 

15 - 17

PL 1; Skaka hand

Vandring Tors, Simning Fre

37

1.3 Hela tal (positiva och negativa)

1.4 Decimaltal

22 - 29

PL 2: Busskön

 

38

1.5 Bråkräkning

 

32 - 39

PL 3: Fikabröd

 

39

1.6 Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

1.7 Division med stora och små tal

42 - 50

PL 4: Fåret Eric

 

40

1.8 Avrundning

51 - 53

 

 

41

Blandade uppgifter    
42 Repetition   Prov Torsdag
43      
44 Höstlov    
 

 

Rekommenderade uppgifter

Avsnitt

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

1.1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

22, 23, 24, 25, 26, 28, 29

1.2

31, 32, 33, 34, 36, 37, 38

41, 42, 44, 45, 47

51, 52, 54, 55, 57, 58

1.3

61, 63, 64, 65, 66, 67, 68

71, 73, 74, 75, 77

79, 80, 84, 85, 87

1.4

88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96

100, 102, 103, 105, 106, 107

108, 109, 112, 114

1.5

119, 120, 121, 123, 124

129, 132, 134, 135, 136

138, 139, 145, 146, 147

1.6

148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 161

162, 163, 164, 165, 166, 169, 171, 172

177, 180, 186, 188, 189

1.7

190, 191, 192, 193, 196, 199

202, 203, 206, 207, 212

214, 215, 219, 223, 224

1.8

226, 232, 233, 234, 235

237, 239, 242, 245

249, 250, 253, 254

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback