Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Val i Sverige 2022

Toltorpsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om hur Sverige styrs och om hur val i Sverige går till. Du kommer också att få lära dig mer om vilka politiska partier som finns i Sverige och vad de tycker i olika frågor.

Du kommer att arbeta med läroboken Puls Samhällskunskap, titta på faktafilmer och träffa flera aktiva politiker. Du kommer att få chans att ställa frågor till politiker och att delta i ett val som vi har på skola. Du kommer även att få delta i politiska samtal och diskussioner i klassrummet.


Läroplanskopplingar

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Matriser i planeringen
Val i Sverige 2022
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback