Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Tala, lyssna och samtala

Fagerhultsskolan 4-9, Härryda · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

I svenskan fram till höstlovet kommer vi att träna på att tala, lyssna och samtala. Detta för att förbereda oss inför kommande muntliga nationella proven vecka 45. Vi kommer träna på att diskutera, resonera och att lyssna på varandra.

Upplägg för svenska vecka 35-43. 

Under dessa veckor kommer stort fokus ligga på att förbereda oss inför muntliga nationella i svenska, men även fokusera på flyt i vår läsning och att skriva förhand. Vi kommer att ses 3 gånger i veckan, måndag, torsdag och fredag. Se nedan vad vårt fokus kommer ligga på för varje lektion. Vi kommer med start vecka 36 att ha läxa varje vecka "veckans ord". 

Måndagar:

På måndagar kommer vi fokusera på läsförståelse. Alla i klassen kommer att få välja en bänkbok som man ska läsa i under lektionstid i cirka 20 minuter. Detta för att vi ska träna flyt i vår läsning, men också ordförståelse. Under dessa 20 minuter kommer vi även att träna på att läsa högt. Utöver detta kommer vi jobba med läs och hörförståelse under denna lektion.  

 

Torsdagar: 

På torsdagar kommer vi att träna inför muntliga nationella. Vi kommer jobba med olika uppgifter där vi tränar på att tala, lyssna och samtala i grupp. 

 

Fredagar: 

Inlämning och förhör av veckans läxa. 

 

Läxa "veckans ord":

Varje vecka på måndagar kommer ni få en läxa, som även kommer kunna hittas på teams. Veckans ord kommer infatta 10 ord. Ni ska skriva ner dessa ord under lektionstid i ert skrivhäfte. Sedan tar ni hem ert skrivhäfte och skriver en mening till varje ord. På fredag ska detta lämnas in, och vi gör även ett litet förhör så du lärt sig stava dessa ord för veckan. 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Sammanfattning av texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Matriser i planeringen
Tala, lyssna och samtala
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback