Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

ENGENG05: Rester för William

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 13 juni 2023

För att slutföra kursen i engelska behöver du redovisa och berätta om ett engelskspråkigt land, jobba med engelsk skönlitteratur och film och ha samtal om dessa på engelska. Dessutom ska du visa att du kan skriva en diskuterande uppsats på engelska samt visa att du når kursmålen för läs- och hörförståelse.

Under året ska du få arbeta med och redovisa ett arbete om ett engelskspråkigt land. Du ska få läsa och arbeta med engelsk skönlitteratur som dikter och noveller, men även se en engelsk film som vi sedan diskuterar. Du ska också få möjlighet att träna på att läsa och förstå samt lyssna och förstå engelska i skrift och tal så du klarar NP Receptive skills. Dessutom ska du få arbeta med att skriva texter på engelska så du klarar att skriva en godkänd diskuterande uppsats, ex NP Writing.

 

Preliminär tidsplan:

v 35-41 - Arbeta med och redovisa ett engelskspråkigt land. (11 lekt)

v 42-43 - Jobba med engelska dikter. (3 lekt)

v 43-45 - Titta på och diskutera en engelsk film. (3 lekt)

v 46-51 - Välja ut, läsa/lyssna på engelska noveller som vi även pratar om, avsluta med ett NP Speaking. (10 lekt)

v  2-7    - Träna på att skriva, avsluta med NP Writing. (12 lekt)

v  9-14  - Träna på att läsa och förstå, avsluta med ett NP Reading. (12 lekt)

v 16-23 - Träna på att lyssna och förstå, avsluta med ett NP Listening. (13 lekt)

 


Läroplanskopplingar

Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.  

Händelser och händelseförlopp. 

Åsikter, tankar och erfarenheter samt relationer och etiska frågor. 

Innehåll och form i olika typer av fiktion. 

Aktuella händelser, sociala och kulturella företeelser och förhållanden samt värderingar i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. 

Engelska språkets ställning i världen. 

Talad engelska i varierande tempo, även med inslag av sociolektal och dialektal variation, och texter, från olika medier. 

Talad engelska och texter som är berättande, förklarande, diskuterande, argumenterande och rapporterande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel intervjuer, reportage, manualer och enklare populärvetenskapliga texter. 

Sånger och dikter. 

Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.  

Sökning av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag och utifrån olika syften.Värdering av källornas relevans och trovärdighet. 

Hur variation och anpassning skapas genom meningsbyggnad, ord och fraser, till exempel kollokationer. 

Hur struktur och sammanhang skapas genom ord och fraser som markerar till exempel orsakssammanhang, talarens inställning, tidsaspekt och avslutning. 

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar  och diskuterar.  

Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner och skriftlig interaktion, ävendigital, med anknytning till samhälls- och arbetslivet, till exempel genom att ställa följdfrågor, formulera om, förklara och bidra med nya infallsvinklar.  

Språkliga företeelser, däribland uttal, vokabulär, grammatiska strukturer och meningsbyggnad, stavning, textbindning, inre och yttre struktur samt anpassning, i  elevernas egen produktion och interaktion.  

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och precisera samt för att skapa struktur och anpassa kommunikationen efter syfte,  mottagare och sammanhang.  

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback