Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7

Att hålla ett valtal

Ekdalaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 13 september 2022

"Det bästa sättet att lära sig att tala väl är att iaktta goda talare och försöka efterlikna dem" - Aristoteles-

Introduktion till ditt uppdrag:

Aristoteles kanske har rätt i påståendet ovan, åtminstone så brukar man ju lära av att imitera. För att kunna bygga upp ett bra tal behöver man också försöka se vilka olika delar som bygger upp det.  Ett tal innehåller många nödvändiga ingredienser men också andra, som om de finns med, fungerar som kryddor för att få det godare. I detta moment kommer vi att arbeta med hur man kan sätta ihop ett bra tal och vad man bör tänka på. Som en del i det kommer vi att titta närmare på olika tal för att se hur tal är uppbyggda, men vi kommer också själva skriva- och hålla ett valtal. 

Vad ska jag som elev utveckla?

Vi kommer att lära oss hur ett tal är uppbyggt och vilka delar som är viktiga att ha med. En annan viktig del vi kommer undersöka är hur man skriver ett tal som tilltalar en publik genom att använda stilfigurer som exempelvis anafor (upprepning), bildspråk och retoriska frågor. Vi kommer också utforska hur man på bästa sätt förmedlar sitt budskap genom exempelvis tilltal och kroppsspråk. 

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med att: 

- analysera olika kända tal 

- skriva ett valtal

- hålla ett kort tal inför klasskompisar 

OBS Du får inte läsa innantill men behöver inte heller kunna det helt utantill - vi tar hjälp av talkort!

Hur ska jag som elev visa vad jag har lärt mig?

Du kommer att få visa vad du lärt på många olika sätt både skriftligt och muntligt. Skriftligt genom arbetsuppgifter och skrivande av ditt valtal, muntligt i olika talövningar och slutligen att hålla tal du skriver.

Lycka till! 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback