Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Mitt smultronställe

Medleskolan, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 23 augusti 2023

"Det är tidigt. Morgondiset svävar fortfarande ovanför marken och lämnar en suddig skugga över mossan. Den fortfarande blöta och kalla marken svalkar kroppen samtidigt som den varma solen envist värmer upp luften".

Mitt smultronställe - en plats där jag tycker om att vara.

Vi inleder terminen med en skrivuppgift.


Läroplanskopplingar

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Mitt Smultronställe

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback