Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7

Jag hade en gång en båt - spelprov

Lövångersskolan, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

vi övar på låten på lektionerna och spelar sen upp i smågrupper v 38

Denna låt ska tränas in på sång, gitarr, piano, bas och trummor. Ni kommer sen få spela upp den för läraren i smågrupper. Alla kommer att spela alla instrument. 

Arbetsgång: 

lektion 1     Genomgång av centralt innehåll och kunskapskrav. Lyssna på låten och sjung den. Genomgång av hur                          "provet" kommer gå till.

lektion 2     Genomgång av betygssteg på de olika instrumenten. Sjunga låten tillsammans 3ggr. Öva enskilt

lektion 3     Enskild övning

lektion 4     Enskild övning

lektion 5     Uppspelning i smågrupper

https://youtu.be/OSy8Ti2rh7Y

 


Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang med genretypiska musikaliska uttryck, unisont och i stämmor.

Rösten och hur den kan varieras och användas för vokala uttryck inom olika genrer och ensembletyper.

Ackord-, melodi-, bas- och slagverksinstrument samt digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Musikaliska byggstenar: puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form, ackord, ackompanjemangsmodeller och basgångar.

Musiksymboler, grafisk notation, ackordbeteckningar och grundläggande notkännedom.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med viss säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande i huvudsak till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med relativt god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande väl till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.

Eleven musicerar och genomför sina sång- och spelstämmor med god säkerhet. Dessutom anpassar eleven sitt musicerande mycket väl till det musikaliska sammanhanget och musikens karaktär.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
jag hade en gång en båt