Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Lilla aktuellt skola.

Västra Berga skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

På samhällskunskapslektionerna ser vi bland annat på Lilla Aktuellt en gång i veckan och diskuterar därefter aktuella samhällsfrågor.

Målet med undervisningen

Du ska:

Kunna samtala och diskutera om aktuella nyheter och då uttrycka din åsikt.

 

Undervisning

Under arbetet så kommer du att en gång i veckan se på Lilla Aktuellt. Därefter samtalar vi om vad vi hört och samtidigt fått en inblick i om vårt samhälle och vår omvärld.

 

Bedömning 

Jag kommer att bedöma om du :

Är aktiv och följer med i diskussionerna om programmet Lilla aktuellt.

Kan berätta och förklara dina åsikter

 

Detta kommer att bedömas genom:

  • Ditt muntliga deltagande på lektionerna, ditt deltagande i kooperativa övningar. 

Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Matriser i planeringen
Lilla aktuellt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter