Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Demokrati - Val 2022

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Demokrati är ett centralt begrepp och en ständig del av våra liv. I familjen, på jobbet och hela landet sker beslut och det bestäms saker. Antingen tillsammans, eller av enskilda människor. Hur kan vi bestämma något om vi tycker olika? Hur arbetar man på ett demokratiskt sätt? Vad innebär demokrati och dess motsats diktatur? I september är det val i Sverige. Vem får rösta? Varför ska man rösta? Vad är ett politiskt parti? Hur styrs Sverige? Dessa frågor kommer vi att söka svar på och arbeta med under ett par veckor.

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkreta mål

Du ska kunna:

  • förklara vad ordet demokrati innebär.
  • förklara hur det går till att rösta i Sverige.
  • känna till vilka de största politiska partierna är i Sverige.
  • känna till hur riksdag och regering är uppbyggda och fungerar.

Bedömning

Vi kommer att bedöma att du kan:

  • förklara hur en demokrati fungerar.
  • förklara hur det går till att rösta i Sverige.
  • berätta vilka de största politiska partierna är i Sverige. Du ska kunna ta fram de 8 största partierna i Sverige då deras namn står på lappar tillsammans med flera andra.

Undervisning

Vi kommer att:

  • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
  • se på filmer.
  • läsa fakta i böcker och skriva med egna ord.

Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Matriser i planeringen
Val och demokrati
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback