Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

8C IDH Orientering v.34-36

Spånga grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Under de första veckorna på terminen fokuserar vi på orientering och kondition. Genom orientering genomför vi även sprintbaserade träningspass.

I fyra veckor mellan  34-36 kommer vi lägga vikt på orientering och kondition

Eleverna kommer att examineras i orientering i form av en orienteringsbana i okänd terräng samt ett skriftligt prov i kartkunskap 

 

Lektionsinnehåll:

- Karttecken, begrepp och färger

- Orientering i känd terräng

- Kartkunskap och passa karta

- Orientering enskilt och i grupp

- Orientering i okänd terräng

 

 


Läroplanskopplingar

Träningslära: konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.

Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter