Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska åk 5 Spotlight 5 HT och VT

Enbacka skola, Säter · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

I arbetet med engelska i årskurs 5 kommer vi att tala, skriva, lyssna och läsa. Vi kommer att använda oss av materialet Spotlight 5 men även arbeta med egen fri text, sagor, realia, sånger, film och olika dikter.

Planering för Engelska år 5

Under läsåret kommer du att träna på att kunna uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Du ska träna dig på att läsa och förstå engelska texter. Du ska få möjlighet att utöka ditt ordförråd och kunna anpassa ditt språk beroende på mottagare. Du ska träna på att få förtroende för din egen förmåga att använda dig av engelska i olika sammanhang. Du ska även få möjlighet att utveckla din grammatik.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Följande centrala innehåll ligger till grund för arbetsområdet

I Engelska ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med Spotlight där du får öva: 

* att tala engelska

* skriva egen text

* öva på grammatiska strukturer

* lyssna på olika hörövningar

* läsa olika slags texter 

* realia, lära sig om olika engelsktalande länder och kunna göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas enligt kunskapskraven, i detta område bedöms alla fem färdigheter. (Tala, lyssna, skriva, läsa, realia)


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.

Sånger, dikter och sagor.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter