Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema världar - Språket

Förskolan Bäckehagen, Falun · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi tänker att vi ska arbeta med språket på olika vis och med olika infallsvinklar, med olika aktiviteter och material.

 Vi har märkt ett intresse från barnen kring böcker, rollekar, sagor, ramsor och sånger. Vi tänker att vi ska arbeta med språket på olika vis och med olika infallsvinklar, med olika aktiviteter och material. 

  • Berättande - sånger, ramsor, böcker
  • Skapande
  • Uppdrag

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback