Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Happy year 4, Pets and animals

Pluggparadiset, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 september 2022

In this unit you will learn about pets, animals and colours.

Övergripande mål i engelska:

 • du förstår vad texterna handlar om
 • du förstår talad engelska anpassad för åk 4
 • du kan följa enkla instruktioner till kapitlet
 • du vågar prata engelska
 • du kan läsa en text högt
 • du förstår hörövningarna

När du jobbat med "Pets and animals, unit 2" kommer du att kunna:

 • färger på engelska
 • vad några husdjur heter på engelska
 • känna igen husdjur och andra ord du lärt dig i talad engelska
 • veta hur du använder plural-s
 • läsa och förstå instruktioner på engelska
 • veta när det ska vara s på verbet efter he, she, it och använda dig av det
 • skriva en kortare text på engelska

Arbetssätt

Under arbetets gång kommer du att få:

 • lyssna på talad engelska
 • läsa tester på engelska
 • tala
 • skriva

Bedömning

 • kontinuerligt under lektioner
 • läxförhör
 • "self test"

Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Engelskans utbredning i världen.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion för barn och unga, även i talad eller dramatiserad form.

Sånger, dikter och sagor.

Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer samt stavning, i det språk eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Betygskriterier för ämnet engelska i slutet av åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter