Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Taluppfattning Åk 7

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi kommer att starta upp läsåret med att fräscha upp våra kunskaper om olika slags tal och deras användning. Att kunna använda de fyra grundläggande räknesätten med olika slags tal är en bra grund för fortsatta matematikstudier. Vi kommer också att lära oss många knep för att göra beräkningar lättare vid huvudräkning.

Tidsplan Taluppfattning

v 34    1.1 Naturliga tal + Fördiagnos
v 35    1.2 Numeriska uttryck + 1.3 Hela tal
v 36    1.4 Rationella tal + 1.5 Räkna med bråk
v 37    1.6 Multiplikation och division + 1.7 Division med stora och små tal
v 38    1.8 Avrundning och överslagsräkning + blandade uppgifter
v 39    Diagnos + Träna tal/utveckla tal
v 40    Förmågor i fokus
v 41     Repetition + Prov

Repetitionssidor att träna på inför prov kap 1(på lektionstid eller hemma):

 • Sammanfattning s 48
 • Blandade uppgifter s 49-52
 • Träna mer s 53-54
 • Tema (fördjupning) s 55-56
 • Repetition s 309(uppgift 1- 16)

Filmer med genomgångar som du kan titta på:


1.1 Naturliga tal
1.2 Numeriska uttryck
1.3 Hela tal
1.4 Rationella tal
1.5 Räkna med bråk
1.6 Multiplikation och division
1.7 Division med stora och små tal
1.8 Avrundning och överslagsräkning

Extrafilm- Algoritmer

 • Varje avsnitt i boken består av tre nivåer.
 • Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt.
 • Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3. 
 • Uppgifterna på repetitionssidorna som är angivna ovan är på en grundläggande nivå.

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

  ·Arbetssätt

 • Vi kommer att utgå från boken ”Matematikboken X”.
  Varje område är uppdelat i 3 olika nivåer.
  Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad.
  Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver.
  Till boken finns också en hemsida där du bland annat kommer åt filmer till alla avsnitt och övningar. matematikxyz.com
 • Vi kommer att variera undervisningen med arbete både i helklass, grupp, par och enskilt och aktivt jobba med våra fem förmågor;  metod, strategi, problemlösning, resonemang och kommunikation. 
 • I teams kommer du få tillgång till PP på genomgångar. 
 • Vi kommer titta på, samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.
 • Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov. 
 • Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund, 
 • På Binogi kan du titta på mattefilmer och göra övningar på olika språk. Du loggar in med skolfederationen. 

  Mål

 • Kunna utföra beräkningar med negativa tal
 • kunna uttrycka stora och små tal i potensform och grundpotensform
 • kunna utföra beräkningar med tal i potensform
 • förstå och tillämpa sambandet mellan prefix och tiopotenser 

Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.

Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.

Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback