Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Romanprojekt - Monstret

Eddaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Du kommer att arbeta med skrivprojektet "Monstret". Du kommer att skriva en miniroman bestående av flera kapitel med tillhörande bilder.

Arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde: "Monstret", HT-22

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att skriva berättande texter
 • din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • din förmåga att kunna ge respons
 • din förmåga att kunna ta respons
 • din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande
 • din förmåga att skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • din förmåga att måla bilder för att illustrera dina texter.
 • din förmåga att använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Undervisning, arbetsformer och lärande

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Monstret". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du ska träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda ord för olika känslor, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Varje kapitel ska illustreras med en passande bild.
 • Du ska läsa igenom dina kamraters texter och du ska ge och ta emot respons på texterna.

Arbetsområdet bedöms på detta sätt:

du kan skriva berättande texter
du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande
du kan ge respons
du kan ta respons
du kan följa en beskrivning för ditt skrivande
du kan skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev
du kan använda vanliga skrivregler och använda skiljetecken på ett korrekt sätt.


Läroplanskopplingar

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback