Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Debatt och debattartikel

Årstaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vi kommer under sex veckor framöver att arbeta med argumentation och debattartikel.

Pedagogisk planering: Debatt och debattartikel

Åk 8 v.34–39

Du kommer att få skriva en argumenterande text, en debattartikel, om ett ämne som du brinner för. Ämnet väljer du själv. I din debattartikel är det viktigt att du tydligt presenterar din tes du skriver om och varför det är viktigt. Ge läsaren en tydlig inblick i varför det är aktuellt och redogör för varför du skriver om ämnet. Det är viktigt att du använder dig av relevant fakta för att underbygga din tes och dina argument. Kom ihåg att använda referensmarkörer för att vara tydlig med var du har fått din information ifrån. Du måste avsluta artikeln med en separat källförteckning.

Centrala begrepp:

Tes, åsikt, argument, motargument, referensmarkörer, källor, källkritik

Din text kommer att bedömas utifrån:

Texttypiska drag för debattartikel, innehåll, struktur, språk och skrivregler

 

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

 

v.34

Uppstart

Intro debatt

Intro debatt – koppling till valet

 

v.35

 

 

Intro debatt – koppling till valet

Intro debatt – Ämne och debattlag: Sök info.

Intro debatt – Debatt

v.36

Vad är en debattartikel?

Exempeltext

Vad är en debattartikel?

Exempeltext

Genomgång skrivuppgift

+ Ämne

 

v.37

Faktasök /
MIK-portalen

 

Faktasök

Planera ditt skrivande

Eget arbete

 

v.38

Eget arbete

 

Eget arbete

 

Eget arbete

Inlämning: inför respons

 

v.39

Eget arbete

 

Kamratrespons

Layout och korr

Inlämning: helt klar text

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback