Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5 - 7

Måleri. (åk 5-7)

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Vad är ett SJÄLVPORTRÄTT? Hur skulle du beskriva dig själv i bild?

Kan vi med ett självporträtt BERÄTTA något om oss själva - vem man är, intressen, hur man mår, sinnesstämning, tankar, attityd...?

Vi kommer under några veckor att arbeta med TECKNING och MÅLERI och BILDENS UTTRYCK. 

MÅL: Få förståelse för att BILDEN är ett SPRÅK och att bilder kan uttrycka olika känslor och stämningar tex.

Få kunskap om och öva oss i FÄRGBLANDNINGAR utifrån GRUNDFÄRGERNA och hur färger kan förstärka uttrycket.

Jag förväntar mig att du LYSSNAR på genomgångar, arbetar ENGAGERAT, vågar PRÖVA och EXPERIMENTERA, utför uppgiften på ett GENOMARBETAT vis och att du INTE STÖR lektionerna. 


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Presentationer av eget bildskapande från idé och process till slutgiltigt resultat.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg och material för två- och tredimensionellt bildarbete. Hur dessa verktyg och material kan användas för bestämda syften.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
En bit av mig