Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Spanska 7

Kilafors skola F-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger perspektiv på omvärlden och ökar möjligheten till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Spanska talas idag av cirka 500 miljoner människor, varav drygt 20 länder har det som modersmål. Spanska är ett av de språk som förväntas att växa mycket de närmaste 40 åren. Läromedlet vi använder heter Gracias. Vi använder även andra texter och medier i form av exempelvis musik, korta videoklipp etcetera, främst från UR.

Syfte för arbetsområde/ämne – Spanska

Syftet med undervisningen är att eleverna ska kunna förstå innehållet i talad och skriven spanska på en nivå för åk 9. De ska få lära sig enkla och användbara uttryck och kunna göra sig förstådd i vardagssituationer. De ska även förstå några av de spanska och latinamerikanska traditionerna och hur man lever där (mat, skolgång, väder, politik m.m) och jämföra med hur vi har det i Sverige. De ska även lära sig var man talar spanska och att det finns olika dialekter.

Undervisningens innehåll: Vad?

Grunden till undervisningen baseras på läromedlet Gracias och vi kommer genom olika kapitel att arbeta med textbearbetning, grammatik och inlärning av nytt vokabulär.

Vi kommer även att arbeta med Spansktalande länders kultur och leverne och jämföra med Sverige. Vi använder filmer från UR skola och även text och film från andra medier.

När vi övar på att tala spanska använder vi Gracias som grund men också bilder och dialoger.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Undervisningen är uppdelad på tre lektioner i veckan. Beroende på arbetsområde varierar lektionernas upplägg. Dock är grundidén med hela undervisningen är att varje lektion bör innehålla flera av följande fem element: lyssna, läsa, skriva, tala och interaktion.

Bedömning

Bedömning sker under hela terminen och först och främst genom:

Aktivitet på lektioner eftersom språk är ett färdighetsämne.

Skriftliga eller muntliga läxförhör ibland

Verbböjningstest

Muntliga presentationer

Hörförståelseprov

Inlämningar av skrivna texter

1-2 skrifliga prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Spanska 7-9
Uppgifter
Recetas

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback